Menu

พื้นฐานของการพัฒนาสมอง

0 Comments

นักวิจัยจากโรงพยาบาลเด็กเซนต์จูดได้สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการทำงานของยีนในแต่ละเซลล์ใน cerebellum ระหว่างการพัฒนาตัวอ่อนและทันทีหลังคลอด การวิเคราะห์พันเซลล์สมองที่แยกได้จากหนูมีนักวิจัยแผนที่ความละเอียดสูงที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถดูเซลล์การเปลี่ยนแปลงของจีโนม

ที่มีรายละเอียดได้รับการติดต่อผ่านทางสายประสาทเทียม การวิจัยจะไม่เพียง แต่ช่วยให้เข้าใจพื้นฐานของการพัฒนาสมอง แต่ยังเป็นรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเซลล์ของความผิดปกติของสมองที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการพัฒนา ข้อบกพร่องทางกายวิภาค