Menu

ดึงพันธมิตรออกมาจากบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม

0 Comments

พรรคอนุรักษ์ป่าไม้ไทยในวันเสาร์ขู่ว่าจะดึงออกมาและกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านถ้าผู้นำพรรคพลังชาติประชาราษฎร์ไม่ได้รับคืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากพรรคชาติพัฒนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคนของพรรคผู้นำดำรงพิเดชและเลขาธิการสันติภัทรอินทรพัฒน์จัดแถลงข่าวเพื่อประกาศว่าพรรคจะทบทวนการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

ดำรงค์บอกว่าเขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมพันธมิตรโดยมีสัญญาว่าจะช่วยในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่หลังจากที่พรรคของเขาลงคะแนนให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาพรรคกล่าวว่ายังไม่ได้รับการพิจารณาวิธีการใช้นโยบาย ดำรงค์บอกว่าเขาไม่ต้องการที่นั่งในคณะรัฐมนตรี แต่เขาต้องการทำงานในกระทรวงเพื่อให้พรรคของเขาสามารถใช้นโยบายเพื่อปกป้องป่าไม้ หากพรรคพลังประชาราษฎร์ไม่ทบทวนการตัดสินใจที่จะมอบให้กระทรวงชาติพัฒนาป่าอนุรักษ์ไทยจะดึงออกมาและทำงานในฐานะพรรคฝ่ายค้านอิสระนายดำรงค์กล่าว